Imatge Capsalera
Títol Home

Objectius No es pot ser mai eficient si no se sap quant es gasta. Ser conscient que es gasta és l'inici de voler gastar menys.

Amb una senzilla anotació, feta de manera regular de quant gastem podrem comprovar si el nostre consum augmenta o es redueix. També el podrem comparar amb el dels nostres veïns i comprendre si podem millorar.

Sabent quanta energia gastem podem prendre les decisions per gastar-ne menys i comprovar si és cert que reduïm el nostre consum.

I el que és més important, sabent quanta energia gastem ens tornem conscients que ens cal energia en tot el que fem i que si volem mantenir la salut de la nostra societat hem d'aprendre a actuar de manera que el nostre benestar precisi cada cop menys energia.

Recull les teves factures elèctriques, busca'n el consum i el cost i registra'ls. L'aplicació repartirà els consums mes a mes i t'ensenyarà l'evolució del teu consum elèctric al llarg dels darrers tres anys.

Entrar

Recull les teves factures de combustible. Tant se val si és gas natural, gasoil o butà. Pots introduir-les cadascuna amb les seves xifres i el programa les igualarà i repartirà valors mensualment.

Entrar

@ICAEN 2007
Visualització optimitzada per 1024x768
Avís legal
gencat.cat/icaen
Imatge Capsalera